Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών "Οι εκπαιδευτικοί που κατορθώνουν να ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα, στα διλήμματα και στα ερωτήματα των μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής τους ικανότητας, τους προετοιμάζουν ώστε αύριο, ως ενήλικοι, να αξιώνουν ένα τρόπο ύπαρξης με νόημα. "
Knud Illeris
Περισσότερα
"Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό-τεχνολογικό περιβάλλον, χρειάζεται οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να μαθαίνουν συνεχώς και να κάνουν την εκπαίδευση συστατικό στοιχείο της λειτουργίας τους. οι οργανισμοί που δημιουργούν συνθήκες που διευκολύνουν, προωθούν και αναπτύσσουν τη μάθηση, ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, ανταποκρίνονται στην αλλαγή, γίνονται περισσότερο παραγωγικοί."

Victoria Marsick
Εκπαίδευση σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Περισσότερα
Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη "Ασχολούμαι με τις τέχνες για να ανακαλύψω την πολιτισμική διαφορετικότητα των ανθρώπων και των λαών, για να δημιουργήσω την αίσθηση της κοινότητας, για να κατανοήσω πλατιά τον κόσμο. Για μένα, όπως και για πολλούς άλλους, οι τέχνες παρέχουν νέες οπτικές στον υπάρχοντα κόσμο."

Maxine Greene
Περισσότερα
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών "Περισσότερο από ό,τι οι άλλοι άνθρωποι, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί μια συνεχιζόμενη δραστηριότητα δικής του εκπαίδευσης. Αν δεν το κάνει, οι συνέπειες είναι σοβαρές. Περιορίζει την ανάπτυξή του, ψευτίζει, οι ενέργειές του γίνονται μηχανιστικές και ασυγκρότητες και αδυνατεί να κατανοεί τις ανταμοιβές αλλά και τις δυσκολίες που ενυπάρχουν στην εκπαιδευτική διεργασία."
Cyril Houle
Περισσότερα
Τα νέα της Ε.Ε.Ε.Ε. Περισσότερα
Go to Top